Uyarmazsam hâin olurum

Elimde imkan, hürriyet, fırsat olduğu halde bazı çok önemli konularda Müslüman kardeşlerimi uyarmazsam, bana ne dersem, ne olurum?.. Kardeşlik vazifemi yapmamış olurum, hain olurum...

***

Uyarıyorum: İlmi olan, elinde imkan ve fırsat olan Müslümanlar, tashih-i itikad (doğru inanç) konusunda Ümmet-i Muhammed’i mutlaka uyarmalıdır.

***

Beş vakit namazın kılınması konusunda mutlaka uyarmalıdır. Namaz yitirilirse din elden gider.

***

Farz namazların cemaatle kılınması konusunda Ümmet mutlaka uyarılmalı, topyekûn bir namaz ve cemaat seferberliği başlatılmalıdır.

***

Kadın erkek her Müslüman’ın ilmihalini doğru olarak öğrenmesi için genel bir kampanya başlatılmalıdır.

***

Tek bir Ümmet şuuru için...

***

Ümmetin başında râşid bir Halife bulunması ve mü’minlerin ona biat ve itaat etmesi için...

***

Mâruf ile emr ve münkerden nehy için... (Bu yapılmazsa üzerimize azab ineceği Resulullah tarafından bildirilmiştir.)

***

Kötülükle çok emr edici olan nefs-i emmâremizle büyük cihad yapmak için...

***

Helâk edici dünya şehvetlerinden kaçınmak ve korunmak için...

***

Mü’minlerin birbirini sevmesi, desteklemesi, birbirine acıması, birbirlerine düşmanlık etmemesi, ittihad-ı İslam ve uhuvvet-i imaniye (iman kardeşliği) için...

***

Cemaat, hizip, fırka, sekt holiganlığının, militanlığının, taassubunun (bağnazlığının) önlenmesi için...

***

İslamî değerlere sarılmak için...

***

Kur’an’a ve Resulullah’ın Sünnetine yapışmak için. (Kur’an’ı ve Sünneti terk eden Müslüman helak olur.)

***

İslam medeniyeti ile medeniyetli olmak, Tâğutî ve Deccalî medeniyete karşı olmak için...

***

Topluma İslam ahlakının hakim olması için...

***

Evet bendeniz bu konularda yazı yapmazsam, uyarı yapmazsam hâin olurum.

***

Elinde imkan olan bütün âlim ve ziyalı Müslümanları da Ümmet-i Muhammed’i uyarmaya, emr-i maruf nehy-i münker yapmaya, haddim olmayarak davet ediyorum. Haddimi aşıyorsam afv edilmemi, bağışlanmamı istirham ediyorum.

***

Bir kısım paralı Müslümanlara: Zenginlik size yaramadı. Zenginliğiniz Müslümanlığınıza zarar verdi.

  1. Namaz konusunda tembelleştiniz.
  2. Lüks, israf, aşırı tüketim, israf bataklıklarına düştünüz.
  3. Cahilî tüketim toplumu statü kültürüne ve kültüne saplandınız.
  4. Dünya şehvetlerine kapıldınız.
  5. Zekatınızı Kur’an’a Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde dosdoğru ödemiyorsunuz.
  6. Servetleriniz sizi dünya sarhoşu yaptı.

Sizi uyarmama izin veriniz. Bu uyarım acı da olsa, sizin lehinizedir.

(Parası, serveti kendilerini azdırmayan âbid sâlih muttaqi faziletli ihlaslı gerçek Müslüman zenginleri tenzih ederim, onlara bir şey dediğim yoktur, ellerinden öperim.)

***

Kitap almaya param yok diyen bir samimiyetsize: Cebindeki akrep telefona beş bin lira vermişsin. Kitap için de elbette para bulabilirsin. Sana bir şey diyeyim mi?.. O telefonu sat, yerine iki bin liralık bir cihaz al, kalan para ile faydalı, kurtarıcı, mânen yükseltici kitaplar al ve onları dikkatle oku. Öğrendiğin doğru iyi güzel bilgileri hayatına uygula.

Bana kızsan da, doğruyu söylediğimi kabul et.

(Sakın içinde yanlışlar olan, faydasız, lüzumsuz, kafa karıştırıcı ıvır zıvır muzır kitaplar alma...)

***

Geçtiğimiz Ramazan’da, kafa kağıdında Müslüman yazan okumuş bir hanımefendi öğle yemeği için Fatih’te bir lokantaya gitmiş, kaldırımdaki bir masaya oturmuş. Garson gelince yemek ısmarlamak istemiş ama garson, mübarek Ramazan günü sokakta yemek servisi yapamayız demiş. Hanımefendi ateş püskürerek söyleniyor, lokantayı tenkit ediyor, laiklik elden gitti diyor.  Eskiden gayr-i Müslim vatandaşlarımız bile Ramazan’a, Müslüman vatandaşlarına hürmeten açıkta yemez içmezlermiş. Bu ülkede ne büyük değişiklikler olmuş.

***

Bin kere yazsam yine azdır. Ahlaksızlıkla yasal meşru sınırlar içinde mücadele etmeyen sözde ahlaklılar, sözde dindarlar, sözde sofular ahlaksızlardan daha ahlaksızdır.

***

Sizi o heriflerin ve karıların namazları ve oruçları sakın zarara uğratmasın. Siz onların para ve menfaat konusundaki tutumlarına bakınız.

Kaynak: Milli Gazete
YORUM EKLE

banner39

banner48