27
Kas 2021
Uyarmazsam hâin olurum

Elimde imkan, hürriyet, fırsat olduğu halde bazı çok önemli konularda Müslüman kardeşlerimi uyarmazsam, bana ne dersem, ne olurum?.. Kardeşlik vazifemi yapmamış olurum, hain olurum... *** Uyarıyorum: İlmi olan, elinde imkan ve fırsat olan Müslümanlar,...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Yüksek gündem kurulu

Devletin bağımlı, bağımsız, özerk bir yığın kurumu var. Meteoroloji, Kızılay, Diyanet… Çok önemli bir konuda kurum yok. Bence Türkiye'nin, Anayasa Mahkemesi gibi devletten tamamen bağımsız bir GÜNDEM kurumu olmalı. On beş üye...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Mutlak gerçekler ve doğrular

Müslüman doğru düşünen, doğruları yayan, söyleyen ve yazan kimsedir. Dünyada birbirleriyle çelişen ve çatışan bir sürü doğru var. Müslüman'ın doğruları bunların hangileridir? O, mutlak doğrulara inanır ve onları savunur. Mutlak...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Demokrasi yaygaraları

Bazı holiganlar Türkiye'de demokrasinin D'si bile yok diyorlar. Ne büyük abartı. Demokrasi var ki, iktidar Ankara, İstanbul, İzmir ve daha nice şehrin belediyesini kaybetti. Demokrasinin D'sinin olmadığı yıllar geride kaldı. 1945'e...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Batı Medeniyeti iyi mi, kötü mü?

SORULAR ŞUNLARDIR: Batı medeniyeti iyi bir medeniyet midir, kötü müdür? İyilikleri mi ağır basıyor, kötülükleri mi? Batı medeniyeti intihar yolunda mıdır? Bu medeniyeti dizginlemek, frenlemek gerekir mi? Benim cevaplarım: Bu medeniyetin kötülükleri...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Batı medeniyetini durdurmak

Batı medeniyetinin dünyayı ve insanlığı mahvetmesine izin vermek şansına sahip miyiz?.. İşte mesele budur. Dünya bir gemi ama üzerinde çeşitli medeniyetler var ve Batı medeniyeti hâkim durumda. Bu medeniyet ne yaptı, ne yapıyor? Hem yapıyor,...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Tüketim toplumu

Tüketim toplumu insanlara ve yeryüzüne ne yapar? Tüketim toplumu öyle bir değirmendir ki, insanları ezer un ufak eder. İnsanı insanlıktan çıkartır. Müslüman'ı Müslümanlıktan çıkartır. İnsanı robot haline getirir. Zombi (canlı...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Para

Geçinmek için bir işle meşgul olacak, para kazanacaksın ama paranın mutluluk getirmediğini bileceksin. Parayı put haline getirmeyeceksin. Kanaatin, elindekiyle yetinmenin çok büyük bir hazine olduğunu kabul edeceksin ve ona göre yaşayacaksın....

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Öldükten sonra anlayacak

Hem Müslüman, hem holigan olan birine: Ecelin geldiği zaman öleceksin ve gerçekleri anlayacaksın. Temennim, ölmeden geç kalmadan önce anlamandır. *** Medya küçük veya büyük kahramanların, yararlı işler yapanların, erdemli kişilerin hayatlarını,...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Helak oluruz!

Müslümanlar!.. Size önemsiz, gelip geçici, fani, aktüel konulardan bahsetmeyeceğim. Çok önemli huşuları hatırlatmak istiyorum: 1. Kur'an'ın emirlerini yerine getirenler, Allah'ın izniyle kurtulur, necat ve felah bulur, ihya olur....

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Tarikatlı Olmak Tarikatçı Olmak

Şeriat dairesi içinde kalmak, başlarında icazetli gerçek bir şeyh bulunmak, Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) yolundan gitmek, sünnetine temessük etmek, siyasetin üzerinde olmak, beş vakit namazı kılmak, İslam ahlakı hükümlerine riayet...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Tahtası çatlaklar çoğaldı

Her toplumda deliler, çatlaklar, çılgınlar, akıl ve ruh hastaları olabilir. Bunların oranı bir limiti geçerse, toplum onların yükünü, sıkıntısını, sebep oldukları fitne fesadı çekemez. Bugün ülkemizde haddinden fazla deli vardır. Bir...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Diyanet

Diyanet elbette bağımsız ve özerk bir kuruluş değil ama yine de yapabileceği çok büyük hizmetler var. Büsbütün eli kolu bağlı değil. Elinde büyük imkânlar, fırsatlar var. Bunlardan yararlanarak, var gücüyle planlı ve programlı şekilde...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Küfür eden selamsızlar

Bendenize birkaç çeşit mail gelirdi. Birinciler selam verir, tebrik teşekkür ederdi. İkinciler yine selam verir, kibarca edep dairesinde tenkit ederdi. Bazen teklif ve temennilerini bildirenler olurdu. Üçüncüler, ne selam verir, ne yaşıma saygı...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Tasavvufu kurtarmak

Türkiye'nin kimliğinin ana kaynağı İslam'dır. Türkiye'nin kimliğinin ikinci ana kaynağı İslam tasavvufudur, onun içi de boşaltılmıştır. Dinin, tasavvufun içinin boşaltılması ne demektir. Bunu anlamak için üç yüz sayfalık...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
İslam dünyasında matemler bayramlar

İslam dünyasında aynı anda hem matemler, hem bayramlar var. Mısır'ın, altı yıldır zindanda inletilen meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî'nin mahkemede fenalaşıp can vermesi matemlik bir facia. Eminim yüz milyonlarca Müslüman'ın...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Gençler direniniz

Cahilliğe ve kültürsüzlüğe direniniz, bilgili, geniş kültürlü Müslümanlar olunuz. Şu iki konudaki kültürünüz yüksek olmalı: İslam kültürü, genel dünya kültürü. Ahlaksızlığa karşı direniniz. Bugün dünyada Müslüman olmayan...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Japonya’da Cüzdanınızı Parkta Unutmak

Tokyo dünyanın en güvenli şehriymiş. Parkta bir sırada oturuyorsunuz. Ayrılırken cüzdanınızı orada unutuyorsunuz. Bir müddet sonra hatırlayıp geri dönüyorsunuz ve onu orada buluyorsunuz. Darısı başımıza... *** Fransa'da iç savaş...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2021
Küfür eden selamsızlar

Bendenize birkaç çeşit mail gelirdi. Birinciler selam verir, tebrik teşekkür ederdi. İkinciler yine selam verir, kibarca edep dairesinde tenkit ederdi. Bazen teklif ve temennilerini bildirenler olurdu. Üçüncüler, ne selam verir, ne yaşıma saygı...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2015
İyi Müslümanın kırk bir özelliği

1.Ehl-i Tevhid, ehl-i Kıble ve ehl-i ihlastır… 2. Beş vakit namazı dosdoğru ihlasla kılar… 3. Ramazan orucunu tutar… 4. Zekatını Kur'ana, Sünnete, Şeriata fıkha uygun olarak verir… 5. Allahü Tealayı Rab olarak kabul eder, O'nu...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2015
Onlar hizmetkâr değil münafık hâinlerdir

DİN ve mu­kad­de­sat adı­na pa­ra ve mal top­la­mak ve son­ra bun­la­rı şah­sî ve­ya si­ya­sî çı­kar ve nü­fuz uğ­run­da kul­la­nıp har­ca­ma­k… Âciz ve nâ­çiz na­za­rım­da böy­le bir şey ci­na­yet­tir, hı­ya­net­tir,...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2015
Sünnî Müslümanlara telgraf

Se­lam­dan son­ra­… Tel­graf gi­bi kı­sa ya­za­ca­ğı­m… Siz bu mem­le­ket­te ço­ğun­luk­ta­sı­nız ama ay­nı za­man­da azın­lık­ta­sı­nı­z… Siz ken­di ül­ke­niz­de sö­mür­ge yer­li­si, par­ya, ikin­ci...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2014
Çocuklarını İyi ve Güçlü Yetiştiremeyen Toplum

*Çocuklarını doğru inançlı, iyi ahlaklı, güzeli seven, faziletli yetiştirmeyen bir toplum sürünmeye, batmaya mahkumdur. *Okumaya ehliyeti ve liyakatli olmayan çocukları ille de liselerde ve üniversitelerde okutan bir toplumun geleceği karanlıktır....

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2013
Federasyon Başkanının Özellikleri

Birinci madde: Türkiye Müslümanlarının yüzde 70'i 80'i Sünnîdir. Öncelikle bunların birleşmesi gerekir. İkinci madde: Sünnîler arasında çeşitlilik vardır ama bunlar birleşmeye mâni değildir. Üçüncü madde: Başlangıçta...

MAKALEYİ OKU

banner39

banner48