Entim Uluslararası Medya Başkanı Enis Timuçin Yaptığı Açıklamada Çarpıcı Noktalara Dikkat Çekti

Geçen bahar aylarında başlayan ancak amacına ulaşamayan Vandallık hareketi yaz aylarında verdiği "Bodrum ve Marmaris" molasından sonra yeniden başlayarak sokakları terörize ederek yakıp yıkmaya gençleri sokağa dökerek ve toplumun sinir...

Entim Uluslararası Medya Başkanı Enis Timuçin Yaptığı Açıklamada Çarpıcı Noktalara Dikkat Çekti
Geçen bahar aylarında başlayan ancak amacına ulaşamayan Vandallık hareketi yaz aylarında verdiği "Bodrum ve Marmaris" molasından sonra yeniden başlayarak sokakları terörize ederek yakıp yıkmaya gençleri sokağa dökerek ve toplumun sinir uçlarına basarak milli ve manevi değerler başta olmak üzere önlerine gelen herşeyi yakıp yıkmaya daha bilinen adıyla ÇAPULCULUK yapmaya devam ediyorlar diye konuştu.

Timuçin, Sayın Başbakanın bir eylem tarzı ve hareketi tanımlamak için ifade ettiği bu kavram kısa sürede benimsendiğini ve çok güzel ve şık bir elbise olarak üzerlerine geçirdiklerini ifade etti..

Enis Timuçin başlangıçta itaatsizlik, tam hürriyet, maddi ve manevi kayıtları reddetme ve mukaddesatı tahrip etmeyle ortaya çıkan Çapulculuk, aslında çok yabancı olunacak bir kavram değil. İslam düşünürleri, önemli sosyologlar ve futuristler toplumsal ve bireysel baz da gelinen bu noktayı çalışmalarında öngörmüşler ve işaret etmişlerdir. Mesela Bediüzzaman Said Nursi, kıyamet alametleri ile ilgili Ayet ve Hadisleri tefsir ederken çok ilginç bir şekilde tam da bu duruma parmak basıyor. Said Nursi "Ye'cüc ve Me'cüc" konusunu izah ederken; "Kur'anın lisan-ı semavîsinde Ye'cüc ve Me'cüc namı verilen Mançur ve Moğol kabîleleri, eski zamanda Çin-i Maçin'den bir kısım başka kabîleleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı herc ü merc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, ihtilâl-i Fransavîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrib ettiğinden, aşıladığı fikir bilâhere bolşevikliğe inkılap etti. Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü Kalb-i insaniden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekavet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise; hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabîleler olacak" diyerek hem bu vandalığın kaynağını ve aynı kelimelerle grubun ismini ifade etmektedir.

Timuçin, “görünen o ki dış mihraklar toplumumuz ve özellikle gençlerimiz üzerindeki oyun ve tezgahlarına olanca hızlarıyla devam ediyor. Tahrip edilen nesiller ve bu nesillerin toplumun günü ve geleceği üzerinde yaptıkları tahribat, her geçen gün insanlarımızı birbirinden ayrıştırırken, birlik ve beraberliğimize kasteden mahfillerin de ellerini ovuşturmalarına ve yeni planlar yapmalarına zemin hazırlıyorlar” dedi.

Enis Timuçin sözlerini şöyle sürdürdü “biliyorlar ki mazlum milletlerin ve toplulukların en büyük hamileri ve yardımcıları Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Onların ümitlerini kırmanın ve bu gücü zayıflatarak akim bırakmanın tek ve en kestirme yolu birlik ve beraberliğimizi sağlayan bağları tahrip etmek, ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi kendilerine bağlayarak topluma ve değerlere yabancılaştırmaktır. Bunun yegane çaresi ise tarihte tekrar tekrar yaşadığımız gibi "Kur'ani İslamiyeti doğru bir şekilde yaşamak ve toplumu kenetleyen bağlarımızı güçlendirmektir” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER