Didim Belediye Meclisinin Ekim Toplantısı

Didim Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mümin Kamacı’nın Başkanlığında yapıldı. Toplantıya bazı meclis üyelerinin katılmadığı görülürken toplantıda 7 madde ele alındı.Gündemin...

Didim Belediye Meclisinin Ekim Toplantısı
Didim Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Mümin Kamacı’nın Başkanlığında yapıldı. Toplantıya bazı meclis üyelerinin katılmadığı görülürken toplantıda 7 madde ele alındı.

Gündemin ilk maddesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden boş kadro unvan değişikliği talebinin görüşüldü. Buna göre 1 adet boş sayaç memuru kadrosunun ölçü- ayar memuru yapılmak suretiyle ihdasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin ikinci maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.09.2013 tarih ve 9204 sayılı yazının görüşüldü. Buna göre Çalışma Ve Ssoyal Güvenlik Bakanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak Huzurevi işletmesine ilişkin yönetmelik gereğince 2 Temmuz 2013 tarihli karar ile kabul edilen Huzurevi İç Hizmet Yönetmeliği Oy Birliği ile Yönerge olarak değiştirildi. Gündemin 3. Maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.09.2013 tarih ve 343 sayılı yazısını görüşüldü. Buna göre Sıcak Asfalt Yapımı için İller Bankasından çıkan krediye karşılık bütçeye 3 Milyon ödenek karşılığı ve Kurum içi birimler arası 2 Milyon 395 Bin Lira’nın aktarımına oy birliği ile karar verildi. Gündemin 4. Maddesinde Hisar Mahallesi 1148,15500 ve 15501 parsellerin ilave İmar Planı teklifinin görüşüldü. Madde Mustafa Kıray’ın Evet oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedildi. Gündemin 5. Maddesinde Karakuyu Mevkii 1825 ada 10 parselde plan değişikliği talebinin görüşüldü. Madde güncel tapu bilgileri ile talebin yenilenmesi yönünde oy birliği ile karara bağlandı. Gündemin altıncı maddesinde Kıtıklı Caddesi üzerinde yer alan İmar Islah teklifinin görüşüldü. Gonca Koleji ve İl Özel İdaresine ait Altınkum Su Deposunun olduğu alanda alınan geçmiş meclis kararının parsel numarasının yanlış yazıldığı ve alınan kararın parsel numarasında değişiklik yapılması yönünde ki oylama AKP’li Figen Gürsoy, Atilla Milor, Burhan Çolak’ın Red, CHPli Ercan Atasoy ve Serdar Topal’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

“CEM EVİ” İBARESİNE MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İTİRAZ…

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem Evi’nin ‘işgalci olarak’ üzerinde bulunduğu Güllüdam Mevkii 2172 Ada 4 Parsel ile ilgili 2 Temmuz 2013 tarihli Belediye Meclisinde alınan karar Didim Malmüdürlüğünden itiraz geldi. Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısında gündemin 7. Maddesi olarak ele alınan itiraz talebi mecliste görüşüldü. Derneğin üzerinde bulunduğu alanda ‘işgalci’ konumda olduğundan verilen yıkım kararının ardından başlatılan kamulaştırma çalışmaları kapsamında yine derneğin talebi üzerine 2 Temmuz 2013 tarihli belediye meclis toplantısında gündemin ilk maddesi olarak ele alınan ve oy birliği ile kabul edilen ‘kamulaştırmada alanın imar planlarına Kültür Merkezi olarak değil, Cemevi olarak işlenmesine ‘ yönelik oy birliği ile alınan karara Didim Malmüdürlüğünden itiraz geldi. Mal Müdürlüğünden gelen itirazda “İlçemiz merkez mahallesi, Güllüdam Mevkii 2172 Ada 4 Parsel numaralı arsa vasıflı 1/1000 ölçekli imar planında Kültürel Tesisler Alanı olarak ayrılan taşınmaz hakkında Belediye Başkanlığınızın 02.07.2013 tarihli ve 43 sayılı meclis kararında 2172 ada 4 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ‘Cemevi’ olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup 22.07.2013 tarihinde 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkartıldığı anlaşılmıştır. Konu hakkında Defterdarlığımızdan alınan 21.08.2013 tarih ve 2772 sayılı yazıları ve eklerinde söz konusu 02.07.2013 tarih ve 43 sayılı Meclis kararının gerekçeleri belirtilerek itirazda bulunulması istenmiştir. Söz konusu plan değişikliğinizin; 3194 sayılı İmar Kanununa, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ikinci bölümünde tanımlar başlığı altında ki 14. Maddenin 2. Bendinde yer alan ‘Sosyal ve Kültürel Altyapı Alanları’ tanımlarına, Plan yapımına ait esaslara Dair yönetmeliğin Tanımlar Başlıklı 3. Maddesinin 7. Bendinde yer alan ‘Sosyal Altyapı Alanları’ tanımlarına, Göre incelendiğinde; Cem evinin Kültürel tesis alanı olduğuna dair hiçbir norm kayıt mevcutta bulunmamakta ayrıca 31984 sayılı İmar Kanununda ‘Cami’ ibaresi 15.07.2003 tarihli ve 4928 sayılı kanunun 9. Maddesi ile ‘ibadet yeri’ olarak değiştirilmiş olup Cem evlerinin ibadethane statüsünde sayılıp sayılamayacağı netlik kazanmadığından yapılan plan değişikliğinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 02.07.2013 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile yapılan plan tadilatının iptal edilerek İmar Planı yapılması ve Değişikliğine ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerince 2172 ada 4 parselin İmar Planının eski haline dönüştürülmesi sonucundan idaremize bilgi verilmesini arz ederim” ifadelerine yer verildi.

Mecliste okunan itiraz yazısı ile ilgili Belediye Başkanı Mümin Kamacı “Cem evinin yerinin plana işlenmesi, takası ve satın alınmasına yönelik çalışmalar Belediye Encümenimizce yürütülüyordu. Ancak Cemevi yönetimi ısrar etti ve bizde meclis kararı aldık. Bunun böyle sonuçlanacağını biliyorduk. Gelinen noktada beklediğimiz itiraz geldi, ancak bizler aldığımız kararın arkasında durarak sonrasında ne olması gerektiğine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eray ise karar ile ilgili önceki gün açıklanan Demokrasi Paketini örnek göstererek “Yıllardır türban türban dediler ve en sonunda aldılar. Bizde mücadele edeceğiz, mücadele edici bir meclis olduğumuza inanıyorum. Bizde Hakkımızı söke söke alacağız” dedi.

AKP’li Belediye Meclis Üyesi Atilla Milor ise Muğla Ortaca Belediyesinin benzer bir karar aldığını belirterek bu durumun Malmüdürlüğüne örnek olarak gösterilebilecek bir unsur olduğunu söyledi.

CHP’li Salih Bankoğlu ise Demokrasi Paketinden beklenenin çıkmadığının bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirterek “Malmüdürlüğü bu işin peşini bıraksın’ dedi.

Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Bakış açısının Malmüdürlüklerince değişkenlik gösterebildiğini belirterek AKPli Belediye Meclis Üyelerine samimiyetleri noktasında bu işin Malmüdürlüğü noktasında takipçisi olmaları gerektiğini belirtti.

Gündemin 7. Maddesinde ise Malmüdürlüğünün Cem evinin üzerinde bulunduğu Güllüdam Mevkii 2172 ada 4 parsel ile ilgili Malmüdürlüğünün itirazı oy birliği ile reddedildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner39

banner48