banner42

İlahiyatçı, Eğitimci Yazar Cemal Nar Hoca'dan 2 Eser

30 Nisan 2013 Salı 08:49

http://www.marashaber.com.tr Yazarı Cemal Nar Hoca’mızın kaleminden okuma aşkını kazanmak ve okuma problemini çözmeye dair, hasbihâl tadında bir eser... Bu zamana kadar on dokuz eseri basılan muhterem ilahiyatçı, eğitimci yazar Cemal Nar Hoca Efendinin son iki eserini kısaca tanıtıyoruz. Önce “OKUMA AŞKI”..

İlahiyatçı, Eğitimci Yazar Cemal Nar Hoca'dan 2 Eser
 http://www.marashaber.com.tr Yazarı Cemal Nar Hoca’mızın kaleminden okuma aşkını kazanmak ve okuma problemini çözmeye dair, hasbihâl tadında bir eser... Bu zamana kadar on dokuz eseri basılan muhterem ilahiyatçı, eğitimci yazar Cemal Nar Hoca Efendinin son iki eserini kısaca tanıtıyoruz. Önce “OKUMA AŞKI”

 

04 Mart 2013 Pazartesi 10:27

“Gerek bu dünyada, gerekse sonsuz yaşayacağımız öbür hayatımızda; sağlıklı, kazançlı, başarılı ve mutlu bir yaşantının elde edilmesinde vesilelerin, araçların en büyüğü şüphesiz okumak, öğrenmek ve bu bilgileri hayatımızda güzelce uygulamaktır. Onun için bilgi edinmenin en büyük aracı olan okumak ve araştırmaktan asla ayrışemeyiz.

Kitaps
ız, bilgisiz, kültürsüz ve sanatsız bir hayat, burnumuzun ucunu göremediğimiz zifirî karanlıkta, dağlarını, yamaçlarını, uçurumlarını, vadilerini, bataklık ve sularını, içinde yaşayan hayvan ve insanlarını bilmediğimiz zor bir coğrafyada yol almaya benzer. Okumak bizim hem ışığımız, hem de kılavuzumuzdur. Hattâ ekmeğimiz ve suyumuzdur.

Okumak, bi-zâtihî bir mutluluktur. Hayat kalitesinin ölçüsünü ba
şka yerlerde arayanlar, bu kalitenin nasıl elde edildiğini bile düşünemeyenler olarak bence yanılmışlardır. Belki onlara bunu kabul ettiremeyiz, zaten bunun göstergesi de cehâletten başkası değildir. Şeker yiyip şerbet içesi büyüklerimiz; «Tatmayan bilmez.» demişler ve haklı söylemişlerdir. Evet; «Men lemyezuk, bilmez yazık!..»VE B
İR KİTAP DAHA…

Cemal Nar Hoca’m
ızın kaleminden ırkçılık:

İSLAM’A GÖRE IRKÇILIK VE PKK EKSENİNDE KÜRT SORUNU”

İnsanlardan üstün olması fikrine dayanan ırkçılık düşüncesi, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, gayr-ı insani ve gayr-ı ahlaki bir yaklaşımdır. Tarih boyunca toplumları bölüp parçalayan, devletleri yıkan, insanBir insanın veya toplumun, mensubu bulunduğu ırk sebebiyle diğer inlar arasında kin ve nefret tohumları eken önemli etkenlerin başında ırkçılık gelir.

Özellikle XIX. yüzy
ılda zirveye ulaşan bu fikir; en kanlı ihtilallerin, en alçakça cinayetlerin meşruiyet temelini oluşturmada etkin bir yol olarak kullanılmıştır.

Di
ğer taraftan, dinimiz İslam, her türlü sosyal ve siyasi farklılığı ortadan kaldırmış, inananlarına üstünlüğün yalnızca Allah’a bağlılıkta olduğu düşüncesini telkin etmiş bir dindir. Irkçılığı en ağır ifadelerle kınamış ve bu düşünceyi cahiliye döneminin bir pisliği olarak nitelendirmiştir. İnsanlığı aynı anne ve babadan dünyaya yayılan bir aile olarak kabul eden İslam, insan olması hasebiyle her bireyi diğerinin kardeşi sayarak onları eşitlemiştir.

Irkç
ılık hangi toplum ve ırk adına yapılırsa yapılsın İslam’ın şiddetle reddettiği, nefretle kınadığı bir fikir ve eylemdir.”


Maraş Haber (Marashaber.com.tr)
banner37

Yorum Gönder