banner42

İyi Müslümanın kırk bir özelliği

İyi Müslümanın kırk bir özelliği

Mehmet Şevket Eygi

msevketeygi@gmail.com
12 Şubat 2015, 09:19
1.Ehl-i Tevhid, ehl-i Kıble ve ehl-i ihlastır… 
2. Beş vakit namazı dosdoğru ihlasla kılar… 
3. Ramazan orucunu tutar… 
4. Zekatını Kur’ana, Sünnete, Şeriata fıkha uygun olarak verir… 
5. Allahü Tealayı Rab olarak kabul eder, O’nu kemal sıfatlarla sıfatlandırır, noksan sıfatlardan tenzih eder, O’na  şerik koşmaz… 
6. Din olarak İslamdan razıdır ve hak din olmakta İslam’a ortak koşmaz… 
7. Allah’ın kadim kelamı olan Kur’anı,  Kitab düstur anayasa olarak kabul eder… 
8. Kur’anın emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır, öğütlerini dinler… 
9. Resulullah Muhammed Mustafayı (Salat ve selam olsun ona) nebi, önder, seyyid, örnek kabul eder, onun Sünnetine sarılır… 
10. Kur’an ve Sünnetin ahlak kurallarına uyar… 
11. İyiliğin, kötülüğün, doğrunun, güzelliğin ölçü ve kıstaslarını Kur’anda, Sünnette,  Şeriatta arar… 
12. Kur’an ve Sünnetten çıkartılmış hükümlerin tamamından oluşan Şeriatı nizam olarak kabul eder… 
13. Adalet ve insaf sahibidir, zulm etmez… 
14. Asla yalan söylemez, aldatmaz… 
15. Emanetlere hıyanet etmez, onları ehline verir… 
16. Kesinlikle haram yemez… 
17. Zina etmez, zinaya karşıdır, gözlerini haramdan korur… 
18. Riba almaz, vermez, riba geliri yemez… 
19.  İsrafa, lükse bulaşmaz. sefiuh bir hayat sürmez… 
20. Gururlu ve kibirli değildir, kendini beğenmez, mütevâzıdır… 
21. Müslümanların büyüklerine saygılıdır, küçüklerine merhametli  ve şefkatlidir… 
22.  Bütün mü’minleri kardeş bilir, kardeşliğe aykırı iş yapmaz… 
23. Ümmet birliğine taraftardır, kendisinde Ümmet şuuru vardır…
24. Allahın kendisine verdiği nimetleri paylaşır, ikram eder, cimrilik yapmaz… 
25. Harbî küffarla küçük cihad, nefsiyle büyük cihad yapar… 
26. Zamanın İmam-ı Kebirine biat ve itaat eder… 
27. Lisanını gıybetten, nemimeden, tecessüsten, fitne ve fesada yol açan sözlerden korur… 
28. Kâfirleri taklid etmez… 
29. Kafirleri dost ve velî kabul etmez… 
30. Dünya hizmet ve vazifelerini yapar olduğu halde, âhirete yöneliktir… 
31. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça işlemez, fâsık-ı  mütecâhir değildir… 
32. Dinî konularda ihtilaf, çıkarmaz, çekişme ve münakaşa yapmaz…
33. Râsih ve rabbanî ulemaya, fukahaya, kâmil mürşidlere tâbi olur…
34. Cuma ezanı okununca  ticareti, alışverişi, işi bırakır… 
35. İlmihalini bilir  ve hayata uygular… 
36. Dosdoğrudur, dürüsttür.… 
37. Hür Müslüman kadınlar ve kızlar şer’î tesettüre bürünür, şeytanî sahte tesettürden uzak durur…
38. Derecesine ve imkanına göre emr-i mâruf ve nehy-i münker yapar… 
39. Küfre ve zulme râzı olmaz… 
40. İyi ve olgun Müslümana bakan, onda İslamın parıltılarını görür…
41. Kamil Müslümanın ahlakını, faziletlerini,  üstünlüğünü ve meziyetlerini düşmanları bile kabul, tasdik ve teslim eder.

Yorum Gönder